Experiment gesloten coffeeshopketen... 🤡

Experiment gesloten coffeeshopketen... 🤡


Ja ja, kinders, daar zijn wij weer vanuit onze CBD-bubbel met een gloednieuwe blog, boordevol met onze mening en kijk op het leven! 


Omdat wij de mensen met verstand, die ons adviseren, hebben beloofd enkel bij CBD-wiet stil te staan en het niet te hebben over lopende (aankomende) juridische zaken, geen nieuwe ruzie en/of discussie te starten, geen (overheids)instellingen belachelijk te maken en het woord ‘wederrechtelijk’ niet te gebruiken, kregen wij (ahum) toestemming om wederom een blog online te plaatsen! Wat een feest!
Het wiet-experiment (✦ 2018 - ✝ 2024)


Wat wij van CBD Koning vinden van het wiet/kweek-experiment, is een vraag die ons veel wordt gesteld, vooral afgelopen week. 


Zoals de vaste lezers van onze blogs inmiddels al weten, hebben wij over veel onderwerpen een mening, en uiteraard ook over het inmiddels al meer dan zes jaar durende kweekexperiment dat eindelijk is uitgebreid naar meerdere regio’s sinds juni 2024. Het is nogal een circus, dit wietexperimenttraject. 


Wij hebben een aantal kwekers gesproken die zijn toegelaten en die knettergek worden van de rompslomp waarin zij terecht zijn gekomen. De hoeveelheid overheidsinstellingen met een mening, die vaak nog eens haaks staan op elkaar, vertraagt het traject enorm en zorgt voor onnodig veel tijdverlies om duidelijkheid te krijgen. 


Ook coffeeshophouders die wij spreken, zijn verre van blij. Naast de hoge inkoopprijzen en dus ook verkoopprijzen (die tussen de €9,50 en €14,50 per gram liggen!), dienen ondernemers tevens een dubbele administratie bij te houden voor de registratie van de verkoop van legaal en illegaal ingekochte wiet. 


Het enige positieve nieuws dat wij van beide kampen vernemen, is dat de kwaliteit gewoonweg perfect is! Na meer dan 30 jaar gedogen is het moment eindelijk daar dat de consument schone wiet kan kopen waarvan de herkomst en samenstelling bekend zijn. Hoe fijn is dat! 


Wij laten dan maar achterwege dat deze eerste stappen reeds zes jaar in beslag hebben genomen en dat de kans groot is dat, met dit tempo en de huidige bureaucratie, pas in 2035 alle Nederlanders schone en transparante wiet kunnen kopen voor de hoofdprijs. Voor de cannabisconsumenten die niet rondom de deelnemende coffeeshops wonen die deelnemen aan het traject, is het dus nog even wachten.Hoe nu verder met dit experiment?


Dit vragen wij onszelf ook hardop af. Hoe gaat de huidige vormgeving en daarmee de doorlooptijd van dit experiment een halt toeroepen aan die zwaar bewerkte en dodelijke THC-wiet die de laatste jaren wordt verkocht in de coffeeshops? Omdat de coffeeshopondernemer volgens de wet geen test mag uitvoeren op de THC-producten (want voorbereidende handeling en dus vergunning kwijt), is er een risico gecreëerd door de overheid waarbij dodelijke wiet wordt verkocht, zonder dat de betreffende ondernemers dit doorhebben. 


De cannabisconsument buiten de eerder genoemde regio’s waar de deelnemende coffeeshops zijn terug te vinden, is dus aangewezen op wiet die in zwaar gevaarlijke kweekruimtes, vaak te midden van woonwijken met een zeer hoog brandgevaar vanwege de veelal illegaal afgetapte stroom, wordt gekweekt. Dan nog niet te spreken over het gebrek aan transparantie over wat de betreffende wiet inhoudt en in hoeverre er zeer giftige pesticiden of insecticiden zijn gebruikt. 


Daarnaast is er een tweede markt ontstaan, naast de dodelijke synthetische wiet van de laatste jaren, vanuit landen die cannabis wel hebben gereguleerd. Naast de CBD-markt waarin wij onszelf bevinden, die voornamelijk vanuit Zwitserland en Italië wordt aangedreven, kennen wij dus ook een THC-markt waarbij veelal afgekeurde THC-wiet vanuit Amerika en Canada naar Nederland wordt geëxporteerd.Afgekeurde THC wiet uit het buitenland?


De wiet die bijvoorbeeld in Amerika (Californië) en Canada van de markt wordt gehaald omdat deze te veel giftige stoffen bevat en vernietigd dient te worden, wordt gewoon doorgestuurd naar Nederland tegen bodemprijzen! Want weggooien is zonde, en zodoende kun je in Nederland tegenwoordig hoogwaardige en volledig professioneel gekweekte hybride wietsoortjes (maar vol giftige stoffen) aanschaffen, voor kiloprijzen die goedkoper zijn dan de amateuristisch gekweekte Nederwiet. 


Dan nog niet te spreken over de THC-vapes die voor goedkopere prijzen op de Nederlandse zwarte markt verkrijgbaar zijn dan dat ze worden verkocht in het land van herkomst. Niemand die zich afvraagt waarom een pure THC-vape pen voor 10 tot 20 euro kan worden verkocht in Nederland, terwijl dezelfde vape pen 30 tot 40 dollar kost in het land van herkomst.


Jullie lezen het goed, kijkbuiskinderen. Naast de synthetische (en dodelijke) wiet die sinds een aantal jaar wordt verkocht als normale THC-wiet, worden er dus ook nog eens zeer giftige hybride soorten aangeboden waar nagenoeg niemand weet van heeft! En dit allemaal omdat wij volksvertegenwoordigers hebben die al meer dan 30 jaar (!!!) achterover leunen aangaande dit cannabisvraagstuk en de volksgezondheid van de cannabisliefhebbers dus zwaar in gevaar brengen! 


In deze 30 jaar is de cannabisplant en diens producten één van de grootste criminele handelsgoederen van Nederland geworden, waarbij de meest chemische en giftige ingrediënten hun intrek hebben genomen om de opbrengst te verhogen vanwege de alsmaar toenemende pakkans. Maar kinderen van dit CBD-platform, wat is dan de oplossing, horen wij jullie vragen?Beste stoners staan aan wal


Wij hebben geen oplossing voorhanden, maar delen wel graag onze mening over dit onderwerp. We kijken hierbij naar landen als Duitsland, Zwitserland en Spanje, waar de regulatie van THC-wiet de laatste tijd heeft plaatsgevonden. 


Gedurende de afgelopen 30 jaar, en vooral de laatste 20 jaar (toen de "War on Weed" echt begon), heeft het opsporen van hobbykwekers de illegale wietmarkt in de armen van georganiseerde misdaad gedreven. Het bezit van zelfs maar een paar cannabisplanten kan al reden zijn om uit je huis gezet te worden, waardoor veel cannabisliefhebbers zijn gestopt met kleinschalige teelt. 


Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer cannabisliefhebbers in de afgelopen decennia afhankelijk zijn geworden van coffeeshops die al 30 jaar lang hun wiet illegaal inkopen. De groeiende vraag, die niet langer wordt voorzien door hobbykwekers, wordt nu vervuld door criminele organisaties die het geld, de middelen en het netwerk hebben om plantages op te zetten met honderden tot duizenden planten.


Het verlies aan inkomsten bij het ontmantelen van dergelijke grote kwekerijen is aanzienlijk. Daarom doen deze kwekers er alles aan om hun teeltproces zo snel mogelijk te laten verlopen. Grotere kweekruimtes brengen echter vaak ook meer ongewenste problemen met zich mee, zoals spint en meeldauw. 


Daarom worden in deze ruimtes vaak zwaardere middelen gebruikt om de opbrengst te vergroten. Maar wat als de hobbykweker erkend zou worden in ons land? Hoe zou dan de vraag naar en het aanbod van cannabis eruit zien, en wat zou de rol zijn van het beperkte aantal coffeeshops?ERKEN DE HOBBY KWEKER (!!!)


Een hobbykweker die legaal een tentje met één tot twee lampen mag opzetten, zou hiermee per kwartaal tussen de 100 en 500 gram cannabis kunnen produceren. Deze hoeveelheid is ruim voldoende voor een cannabisconsument met een intensieve consumptie. Daardoor zou de hobbykweker niet langer afhankelijk zijn van cannabis uit coffeeshops en hoogstens af en toe nog spontaan wiet kopen. 


Cannabisliefhebbers hebben de neiging gelijkgestemden aan te trekken, wat onderling ruilen van cannabis mogelijk maakt om de diversiteit in de voorraad te behouden. Ook deze gelijkgestemden zouden minder afhankelijk zijn van coffeeshops. Hoe meer liefhebbers thuis legaal een tentje met lamp en cannabisplanten kunnen houden, des te minder vraag er zal zijn naar wiet vanuit coffeeshops.


Cannabisliefhebbers die niet zelf hobbygewijs kweken, kunnen nu naast de enkele coffeeshop binnen een straal van 20 kilometer ook terecht bij vrienden of kennissen voor hobbymatig gekweekte cannabis. 


Dit lijkt momenteel de enige oplossing, aangezien het onhaalbaar is om via het huidige experiment met gereguleerde teelt alle Nederlandse coffeeshops binnen enkele jaren van schone en transparante (staats)wiet te voorzien (kijkend naar de huidige doorlooptijd).Consumptiebehoefte in Nederland


Wij zijn van mening dat het huidige experiment met gereguleerde teelt niet voldoende is om te voorzien in de omvang van de Nederlandse consumptie. Hierdoor zou het nog tien jaar of langer kunnen duren voordat elke Nederlander schone wiet kan kopen in de coffeeshops.


In Nederland zijn er iets meer dan 550 coffeeshops, waarvan wordt geschat dat elke shop gemiddeld 1 kilo wiet per dag verkoopt. Dit betekent dat er dagelijks in totaal ongeveer 550 kilo wiet wordt verkocht door deze coffeeshops.


De gemiddelde bloeitijd voor indica soorten is 8 weken, voor hybride kush soorten 12 weken, plus nog een weekje groei. Dit brengt de totale doorlooptijd op gemiddeld 11 weken voordat een mooi wiettopje klaar is om te worden geoogst en verkocht. In de tijdspanne van deze 11 weken waarin een wiettopje wordt geproduceerd, wordt in Nederland al (11 weken x 7 dagen x 550 kilo =) 42.350 kilo wiet verkocht. Dat is nogal een aanzienlijke hoeveelheid groen goud!


Bij het telen van 20 planten per vierkante meter levert een plant gemiddeld 20 gram op (soms meer, soms minder). Als we dus de 42.350 kilo wiet delen door 20 gram, komen we uit op een totaal van niet minder dan 2,1 miljoen cannabisplanten die nodig zijn om aan de dagelijkse behoefte van coffeeshops te voldoen. 


Misschien was de eerdere schatting voor 2035 wat te optimistisch, gezien de Nederlandse overheid en de uitvoering van het wietexperiment in de afgelopen 6 jaar. Waarschijnlijk zal het pas rond 2045 zijn dat er in Nederland 2,5 miljoen planten legaal worden gekweekt. Kortom, met de huidige volksvertegenwoordigers lijkt dit onmogelijk te realiseren!
Regelgeving voor hobbymatig kweken


Met het bovenstaande in gedachten keren we terug naar de hobbykweker. We begrijpen dat de term "hobby-matig" wellicht verduidelijking behoeft. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er uiteindelijk toch grote kweekruimtes worden opgezet omdat de regelgeving te veel ruimte laat voor interpretatie.


 1. Naast het instellen van een maximum aantal planten (bijvoorbeeld 24 stuks), wordt ook een maximum aantal kweeklampen vastgesteld (bijvoorbeeld 1 of 2 lampen). 
 2. Iedereen die wil kweken, moet zich aanmelden bij een technische controleur (zoals Stedin, Liander, etc.) om onaangekondigde controles te ondergaan om te verzekeren dat de stroom correct wordt afgerekend. 
  1. Het proces kan gecommercialiseerd worden door hobbykwekers een certificaat te geven nadat hun kweekhok/tentje is gecontroleerd. 
  2. Dit certificaat zou jaarlijks vernieuwd moeten worden. 
 3. Daarnaast moet de overheid ook geïnformeerd worden, vergelijkbaar met het aanmeldingsproces voor een wapenvergunning, om controle uit te oefenen op het aantal planten en lampen volgens de regels voor hobbykweken. 
 4. Een officiële online marktplaats, gecontroleerd door de overheid, kan worden opgezet om overtollige wiet van hobbykwekers aan te bieden aan geïnteresseerden. Verkopers moeten zich registreren met legitimatie om hun overschot te kunnen verkopen. 
  1. Eventuele opbrengsten van de verkoop kunnen na aftrek van kosten belast worden. 
 5. Chemische bestrijdingsmiddelen voor pesticiden en insectenbestrijding zijn verboden voor hobbygebruik. Overtreding van dit verbod, door het hebben van deze stoffen tijdens de hobbyteelt, resulteert in intrekking van het kweekverlof.
 6. Straffen voor activiteiten buiten bovenstaand kader worden zwaar verhoogd, inclusief strengere straffen voor illegale teelt en handel, om de voortzetting vanuit organisatorisch oogpunt te ontmoedigen.


C’est Ca… 


Ja kinders, dit is dus onze mening... Na het teruglezen van de bovenstaande tekst voordat deze live op onze website werd geplaatst, moeten we eerlijk toegeven dat het ons emotioneel raakt. Het is gewoon absurd hoe lang deze plant van God al meer dan 30 jaar in een verdomhoekje wordt gezet in dit land. 


De voortdurende demonisering van cannabis is compleet uit balans, vanuit welk perspectief dan ook. De angst om in aanraking te komen met hard drugs en daarom verkooppunten voor wiet te gedogen (wat ooit het uitgangspunt was voor het gedoogbeleid van coffeeshops), is inmiddels hopeloos verouderd. Op bijna elk sociaal mediaplatform is wiet kopen vaak veel goedkoper dan in coffeeshops, waar cannabisliefhebbers vaak ook worden geconfronteerd met aanbod van andere drugssoorten. 


Door het opjagen van hobbykwekers hebben alleen nog grote organisaties de moed om te kweken, vaak zonder scrupules om zware giftige stoffen te gebruiken om de opbrengst te verhogen of problemen te verminderen. De verkoop van gevaarlijke, synthetisch bewerkte cannabis en zwaar vervuilde wiet uit Amerika/Canada die hier tegen spotprijzen op de markt wordt gedumpt, is het toppunt.


Wat hebben wij als cannabisliefhebbers toch een geluk in dit land, zeg. Poeh!
Zwart is wit, wit is zwart… 


En dan te bedenken dat je iets dodelijks als alcohol op iedere hoek van de straat kunt kopen! Terwijl dit land meer dan 1 miljoen overmatige drinkers kent… 


Waar sigaretten uit het zicht van kinderen moeten verdwijnen (natuurlijk, helemaal terecht!), maar diezelfde kinderen op ooghoogte worden geconfronteerd met alcoholische flessen wijn en bier als ze met hun ouders boodschappen doen in de lokale supermarkt. En laten we het niet hebben over de alcoholreclames in bushokjes die de hele dag zichtbaar zijn voor kinderen.


Troost jezelf, je bent niet alleen; wij zien en voelen ook de absurditeiten die dit land rijk is! 🤡


Laat een reactie achter


Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd